آدرس فروشگاه لی لی بل

استان البرز – شهرستان كرج – شهر کرج – مرکزی مهرشهر (کوی زنبق ) خیابان لاله(۱۲متری) خیابان (یاسمن) پلاک 2 طبقه سوم واحد هفت

شماره تماس های فروشگاه و ساعات پاسخ گویی : تلفن  همراه :  09354695978      09120836625